Kurspaket

Portugisiska II

30 högskolepoäng

Start vecka 4, 2020

Kurspaketet ges på helfart (motsvararde 30 hp) och är uppdelad i fyra delkurser. Två fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet och två delkurser innehåller studier av skönlitterära texter, filmer, sakprosa och annat samtidsmaterial som belyser Portugals, respektive Brasiliens samhällsutveckling från början av 1900-talet till idag  (se respektive kursplan). Schemalagda seminarier sker i mindre grupper online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. Vissa av seminarierna är obligatoriska. För att kunna delta behöver du bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera.  För mer information kontakta: Chatarina Edfeldt ced@du.se
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska
Behörighetskrav:
  • Portugisiska I, 30 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34A2
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
32 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet