Kurspaket

Judotränare - Kurspaket 7

15 högskolepoäng

Start vecka 35, 2023

Kurspaket 7 riktar sig till dig som har läst minst 30 högskolepoäng i idrott och/eller hälsa eller motsvarande och består av tre kurser: Idrottsvetenskaplig metod, Fördjupning i judotränarskap och ett Examensarbete i judotränarskap. Denna termin är din chans att fördjupa dig i en eller några aspekter av tränarskapet i judo.
Hösten 2020 startade Sveriges första högskoleutbildning för att bli judotränare bestående av 8 kurspaket utspridda över 8 terminer! Utbildningen är kostnadsfri, precis som all annan universitetsutbildning i Sverige, och anordnas av Högskolan Dalarna i samverkan med Svensk Judo. Det är en tvåårig distansutbildning på halvfart (dvs. totalt 4 år) med fysiska praktikinriktade träffar ca 1-4 gånger per termin.


Mer information om utbildningen:
Utbildningen riktar sig till dig som vill ta nästa steg i din judokarriär. Kanske är du klar med gymnasiet och vill fortsätta satsa på din tävlingskarriär kombinerat med studier. Kanske vill du börja arbeta som tränare i judo på dagtid och/eller bara vill fördjupa dig i din tränarroll. I programmet ingår bland annat fysiologi- och anatomikurser, tränings- och tävlingslära, pedagogik, PT-kurs, idrottsentreprenörskap, förbunds- och föreningslära mm. I utbildningen undervisas du av några av de främsta auktoriteterna inom judo och tränarskap både på nationell och internationell nivå.
Vissa delar av utbildningen kan komma att hållas på engelska.

Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 30 hp idrotts- och hälsovetenskap
Anmälningskod:
HDA-H3FTY
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
2,5 hp, 50%, Flexibel (Falun)
Start vecka 35, 2023
5 hp, 50%, Flexibel (Falun)
Start vecka 39, 2023
7,5 hp, 50%, Flexibel (Falun)
Start vecka 45, 2023
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan