Kursplan

3D CAD Grundläggande

Kurskod
MT1051
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-08-10.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna i solidmodellering i ett modernt CAD program så att detta datorstöd kan användas vid konstruktionsarbete. Studenten skall:

  • behärska grunderna för solidmodellering.
  • kunna skapa sammanställningsritningar
  • kunna skapa sprängskisser.
  • kunna utföra tillverkningsritningar.

Innehåll

En grundläggande genomgång av arbetsmetodiken vid skapande av 3D-modeller genomföres. Vidare beskrivs hur filhantering används i programvaran för att hantera filer. Användargränsnittet beskrives i sin helhet och tankarna kring varför gränssnittet ser ut som det gör.

Själva arbetet med programvaran innefattar modellering av enskilda parter och hopmontering av desamma. För att skapa tydlighet i en komplex 3D-modell får studenten utföra sprängskisser.

Slutligen avhandlas grunder i ritteknik och hur man tar fram ritningar.

Examinationsformer

Tentamen vid dator vid tre tillfällen á 1hp (duggor), betygsskala Godkänd/Underkänd (Vid Högskolan Dalarna eller vid annat av Högskolan Dalarna godkänt lärcentra/lärosäte)
Inlämningsuppgifter 4,5 hp, betygsskala 5/4/3/Underkänd.

Arbetsformer

Streamade föreläsningar, laborationer och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Slutbetyg kräver godkända duggor och inlämningsuppgift.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursplanen ersätter 3D CAD 7,5 hp , (MT1042).

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.