Kursplan

Kinesiska för affärslivet: Yrkeskommunikation

Kurskod
KI1035
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-17.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • visa stor färdighet vid användandet av kinesiska språket vid affärsaktiviteter
  • använda lämpliga uttryck i olika sociala sammanhang och på en arbetsplats
  • använda lämpliga uttryck vid vardagligt arbete, som att presentera ett företags produkter, uttrycka åsikter, argumentera och skriva affärsbrev
  • använda lämpliga uttryck vid konsultation och förhandling av affärsplaner, vid diskussioner om samarbete och vid analyserandet av problem
  • redogöra översiktligt för grunddragen i Kinas affärsregler och affärsaktiviteter, inklusive handel, investeringar, samarbete med och drift av företag.

Innehåll

Detta är en språkkurs med fokus på avancerad kommunikationförmåga i affärssammanhang. Målet är att studenterna ska träna upp sin förmåga att kommunicera på kinesiska för att förbättra sina möjligheter till framgång i affärer. Studenterna studerar vanligt förekommande uttryck och ordförråd nödvändiga vid affärskontakter, tränar sig i att presentera sitt företag och dess produkter, deltar i gruppaktiviteter (som intervjuer, förhandlingar och arbetsplatsdiskussioner) och diskuterar de relevanta aspekterna av kultur, traditioner och affärskunskaper, såväl som grunderna för affärsregler och aktiviteter. Multimedia, som textbokens audio- och videofiler och korta filmklipp, används också i kursen. Studenterna förväntas utföra uppgifter varje vecka, genom vilka de tränar läsförståelse, uppsatsskrivande, hörförståelse och muntliga uppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande. Studenterna bedöms genom återkommande skriftliga uppgifter, prestationen under lektionerna och genom en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter KI1029.

Reviderad
2012-11-04 (huvudområde tillagt)
2020-07-02 (litteraturlistan urlyft)