Kurs KI1035

Kinesiska för affärslivet: Yrkeskommunikation

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • visa stor färdighet vid användandet av kinesiska språket vid affärsaktiviteter
  • använda lämpliga uttryck i olika sociala sammanhang och på en arbetsplats
  • använda lämpliga uttryck vid vardagligt arbete, som att presentera ett företags produkter, uttrycka åsikter, argumentera och skriva affärsbrev
  • använda lämpliga uttryck vid konsultation och förhandling av affärsplaner, vid diskussioner om samarbete och vid analyserandet av problem
  • redogöra översiktligt för grunddragen i Kinas affärsregler och affärsaktiviteter, inklusive handel, investeringar, samarbete med och drift av företag.