Kursplan

Kinesiska i tal och skrift IV

Kurskod
KI1030
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2011-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Reviderad
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Mål

Kursen syftar till att stärka och ytterligare utveckla studenternas språkfärdighet inom det kinesiska språket, i de fyra områdena: tala, lyssna, läsa och skriva. Kursen syftar även till att hjälpa studenterna skaffa sig en god förståelse av det kinesiska samhället och kulturen. Efter avslutad kurs ska de kunna:

  • kommunicera med infödda talare av kinesiska kring en rad olika ämnen såsom utbildning, sport och miljö m.m.
  • läsa och förstå kortare autentiska kinesiska texter
  • komponera korta uppsatser om ämnen såsom utbildning, sport och miljö, samt kunna ge argument till stöd för sina åsikter
  • behärska ett mer avancerat ordförråd inklusive några av de vanligaste idiomatiska uttrycken
  • behärska mer komplicerade meningar och meningsbyggnad.

Innehåll

Studenterna tränar kontinuerligt språkets olika aspekter så att de kan uppnå kursens mål. Kursen innehåller fyra grundläggande delar: läsförståelse, analys av grammatik, muntlig träning och skrivträning. I aktiviteterna ingår träning av satsmönster, kortfrågeövningar och strukturerade muntliga diskussioner.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande, muntligt och skriftligt, och med en skriftlig sluttentamen och en muntlig presentation.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Reviderad
13-08-01 (litteraturlistan urlyft)
13-11-04 (huvudområde inlagt)