Kursplan

Ryska III: Muntlig språkfärdighet

Kurskod
GRY28K
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • initiera och aktivt delta i spontana samtal på ryska
  • sammanfatta kortare autentiska texter av varierande karaktär och kunna diskutera texternas innehåll
  • förstå en talare som talar standardryska och dennes kommunikativa avsikter
  • göra sig förstådd i samtal om det samtida samhället och dess aktuella frågor.

Innehåll

Under kursens gång tränas språkfärdigheter som tal- och hörförståelse. Kursens fokus ligger på muntlig kommunikation som utvecklas genom gruppdiskussioner baserade på ett urval av autentiskt ryskt audio- och videomaterial samt ryska autentiska texter av varierande karaktär. Diskussioner kretsar kring aktuella frågor som rör det samtida samhället.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande muntlig tentamen.

Arbetsformer

Ryska används så mycket som möjligt som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer - 7,5 hp
Modul 2: Muntlig examination - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp i ryska inklusive kursen Ryska II: Muntlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY1026.