Kursplan

Liveljud och liveinspelning

Kurskod
GLP2WB
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-05-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-05-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och tillämpa liveljudsteknologins vanligaste utrustning och begrepp
  • redogöra för och tillämpa kunskap om PA-systemets (Public Address) uppbyggnad och funktioner
  • redovisa ett liveljudsscenario med användning av PA-system.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering om liveljudteknologins grunder, teoretiskt och praktiskt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom praktiska laborationsredovisningar med tillhörande skriftlig dokumentation, samt en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier samt obligatoriska laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

Modul 1: Laborationer - 3,5 hp (U-G)
Modul 2: Praktisk examination - 2 hp (U-G)
Modul 3: Tentamen - 2 hp (U-VG)

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på modul 3.

Förkunskapskrav

  • 15 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter LP1064