Kursplan

Kommunikationsteorier

Kurskod
GLP2MS
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-25.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för ett antal grundläggande kommunikationsteorier
  • demonstrera teoriernas tillämpbarhet i praktiskt analysarbete av en informationskampanj.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av såväl klassiska som aktuella kommunikationsteorier, med fokus på kommunikationen som ett samspel mellan individer, grupper och samhälle.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom seminarier, skriftliga uppgifter, en skriftlig tentamen samt en avslutande kampanjpresentation.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter LP1054.