Kursplan

Audioteknologi 1

Kurskod
GLP2JZ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa grundläggande kunskap om verktyg inom ljudproduktion
  • i handling visa grundläggande kunskap om verktyg inom ljudproduktion
  • visa kunskap och förståelse om signalvägar och signalbearbetning inom enkla audioteknologiska system.

Innehåll

I kursen presenteras ett urval verktyg för ljud- och musikproduktion såsom mikrofoner, högtalare och mixerbord. Vidare ges orientering om elektroniska tillämpningar, där digitalteknikens grunder, ljudkodning och standarder ingår.

Examinationsformer

Modul 1 examineras genom en skriftlig online-tentamen, modul 2 examineras genom skriftliga labbrapporter och en praktisk uppgift och modul 3 examineras genom en mixningsuppgift med tillhörande redovisningsseminarium.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, laborationer och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:
Modul 1: Ljudteknikens verktyg och deras funktionalitet (3 hp)
Modul 2: Signalvägar och mixerbord (3 hp)
Modul 3: Mixning och bearbetning av flerspårsmaterial (1,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Motsvarar GLP29R.