Kursplan

Installation av solcellssystem

Kurskod
GEG2CW
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-06.

Lärandemål

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

  • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
  • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
  • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem

Innehåll

Kursen behandlar montage, installation och driftsättning av solcellssystem samt drift, underhåll och typiska fel med dessa system. En praktisk del ingår där man installerar en 4 kW solcellsanläggning på ett tegeltak samt en installation på ett platt tak. Felsökning och driftsättning görs på samma system. Vidare behandlas de vanligaste misstagen som görs under installationer och hur man gör säkra installationer.

Examinationsformer

Muntlig tentamen vid slutet av kursen, 3hp
Aktivt deltagande vid seminarier, 1hp
Installationsprojekt, 1hp

Arbetsformer

Inspelade föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriskt installationsprojekt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För muntlig tentamen används betygsskala U - VG.
Seminarier och obligatoriskt installationsprojekt U-G.
Den muntliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar. Dessutom krävs Engelska 6

Övrigt

Självstudiematerial för förkunskapskrav finns genom inspelade föreläsningar på efterfrågan hos kursansvarig.