Kurs GEG2CW

Installation av solcellssytem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

 • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
 • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem

Kursen är med förinspelade föreläsningar. Tre seminarier på onlinefrågor ges och installationen av det fotovoltaiska systemet sker på campus.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs eller motsvarande kunskap. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar
 • Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-H373S
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 23, 2021

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

 • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
 • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem
Startar och slutar:
v23, 2021 - v34, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs eller motsvarande kunskap. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar
 • Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-H38DK
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig