Kurs GEG2CW

Installation av solcellssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 23, 2022

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

  • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
  • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
  • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem
Startar och slutar:
vecka 23, 2022 - vecka 34, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar. Dessutom krävs Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-H3BK7
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 35, 2022

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

  • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
  • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
  • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar. Dessutom krävs Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-H3CGR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88