Kurs GEG2CW

Installation av solcellssytem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

 • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
 • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs eller motsvarande kunskap. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar
 • Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-H394J
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

 • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
 • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs eller motsvarande kunskap. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar
 • Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-V3B6M
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88