Kurs GEG2CW

Installation av solcellssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Energiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

  • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
  • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
  • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem