Kurs GEG2CW

Installation av solcellssytem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 24, 2020

Studenterna ska efter avslutat kurs kunna:

  • utföra solcellsinstallationer enligt gällande svenska regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
  • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
  • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem

Det är 3 stycken obligatoriska fysiska träffar under kurstiden.

Inspelade föreläsningar.

Startar och slutar:
v24, 2020 - v34, 2020
Studietakt:
30%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande kunskap om solstrålning, planering, dimensionering och simulering av solcellssystem krävs eller motsvarande kunskap. Förkunskapskraven kan erhållas genom självstudier av inspelade föreläsningar
  • Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-H35WB
Huvudområde: