Kurs VÅ3132

Vård och omsorg för personer med demens

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • med ett personcentrerat förhållningssätt värdera och argumentera för konsekvenserna av ett handlings- respektive relationsetiskt förhållningssätt i relation till omvårdnadens utformning
  • analysera, värdera och diskutera hur demenstillstånd kan drabba, hota och påverka livet för den drabbade själv, dennes anhöriga och vårdare
  • förklara innebörden och reflektera över verbal och icke-verbal kommunikation och kommunikationssvårigheter för personer med demenssjukdom och hur personal kan stödja och kompensera funktionsnedsättningar vid demenssjukdom hos äldre
  • identifiera och beskriva beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), analysera åtgärder och behandling, samt kritiskt granska eget och andras förhållningssätt vid möten med personer med demenssjukdom
  • ur ett personcentrerat förhållningssätt beskriva, reflektera och diskutera innebörden av värdighet och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
  • bedöma och värdera behov och planera för adekvata åtgärder för personer med demens i ett palliativt skede
  • självständigt söka, värdera och presentera aktuell omvårdnadsforskning inom demensområdet.
Startar och slutar:
vecka 13, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Examen på grundnivå omfattande 180 hp i vård, medicin, omsorg
Anmälningskod:
HDA-V3A3M
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gabriella Engström