Kurs TY2009

Tyska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen består av tre delkurser.

För mer information om kursen,  så som schema, litteraturlista m.m. Gå in på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ och leta upp kursrummet i Learn

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tyska II med didaktisk inriktning, 30 hp, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 hp, Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34BZ
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
17 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.