Kurs TR1035

Internationella evenemang och festivaler

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och diskutera de olika planeringsprocesser som ingår i utvecklandet och implementeringen av internationella evenemang samt redogöra för olika tillämpningsområden inom event management.
  • Kritiskt analysera praktiska exempel inom ‘event management‘ med fokus på planering, ledning och genomförande av specialevenemang.
  • Redogöra för festivalers och specialevenemangs roll i skapandet av upplevelser.