Kurs SV1045

Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen består av två delkurser.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v48, 2020
Studietakt:
75%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36JF
Huvudområde: