Kurs SV1043

Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska språket

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar sådana kunskaper om barns språkutveckling, det svenska språkets variation och barn- och ungdomslitteratur som krävs för undervisning i ämnet svenska i årskurs 4-6. Ytterligare övergripande mål i kursen är att de studerande utvecklar kunskaper om relevanta styrdokument liksom sin språkliga förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.