Kurs ST3012

Datainsamling och datakvalitet

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Redogöra för och förstå vikten av olika typer av data och olika former av datainsamling
  • Använda och utvärdera olika typer av data och olika former av datainsamling
  • Identifiera viktiga faktorer som bidrar till datakvalitet och datainsamlingskvalitet
  • Utveckla och utvärdera ett nytt datainsamlingssystem
  • Säkerställa att datainsamlingen går att repetera i ett annat sammanhang
  • Kritisk bedöma vikten av metadata
  • Redogöra för och förstå innebörden av lagar som reglerar lagring av data