Kurs SS1060

Nybörjarsvenska för internationella studenter I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna

  • använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla, förutsägbara situationer
  • tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
  • behärska elementärt basordförråd i svenska
  • visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
  • förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
  • reflektera över hur det egna lärandet går till
  • ställa enkla frågor på enkel svenska
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-H3CHV
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig