Kurs SS1057

Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • visa goda kunskaper om interaktionens betydelse för andraspråksutveckling
  • visa kännedom om grundläggande drag i klassrumsinteraktion
  • känna till några teoretiska perspektiv på relationer mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling
  • visa förståelse för fenomenet multietniskt ungdomsspråk och diskutera dess implikationer
  • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion utifrån någon etablerad konvention
  • bedöma och diskutera andraspråktalares talade språk i ett kommunikativt perspektiv