Kurs SO1041

Sociologi II för samhällsvetare

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig bredare och delvis fördjupade kunskaper om och förståelse för begrepp, teorier och metoder i sociologi, samt för hur dessa sammanhänger med varandra och kan användas för att förstå det moderna samhället. Under kursen ska den studerande även utveckla sina färdigheter i att analysera olika samhällsfenomen, samt sin förmåga att tillämpa vetenskapliga begrepp och teorier för att förstå hur olika fenomen på individ-, grupp- och samhällsnivå uppstår och samverkar med varandra.

Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Sociologi 22,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ABB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88