Kurs SO1040

Sociologiska perspektiv på idrott

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskaper om centrala sociologiska teorier och begrepp, med särskild fokus på idrottens område,
 • visa grundläggande kunskaper om olika maktstrukturer i det moderna samhället, såsom t.ex. klass, kön och etnicitet, med särskild fokus på idrottens område,
 • visa grundläggande kunskaper om idrotten som ett socialt fenomen.

Färdighet och förmåga

 • analysera individuella fenomen, särskilt inom idrotten, genom att sätta in dem i en social kontext,
 • analysera idrotten som ett samhällsfenomen, med utgångspunkt i olika sociologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera systematiskt över idrottens kommersialisering, professionalisering och rationalisering i det moderna västerländska samhället,
 • reflektera systematiskt över det sociologiska perspektivets betydelse för förståelsen av idrotten som ett samhällsfenomen,
 • reflektera systematiskt över idrottens roll vad gäller reproduktionen av olika samhälleliga maktrelationer.
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 7, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3ABD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 3, 2023

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskaper om centrala sociologiska teorier och begrepp, med särskild fokus på idrottens område,
 • visa grundläggande kunskaper om olika maktstrukturer i det moderna samhället, såsom t.ex. klass, kön och etnicitet, med särskild fokus på idrottens område,
 • visa grundläggande kunskaper om idrotten som ett socialt fenomen.

Färdighet och förmåga

 • analysera individuella fenomen, särskilt inom idrotten, genom att sätta in dem i en social kontext,
 • analysera idrotten som ett samhällsfenomen, med utgångspunkt i olika sociologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera systematiskt över idrottens kommersialisering, professionalisering och rationalisering i det moderna västerländska samhället,
 • reflektera systematiskt över det sociologiska perspektivets betydelse för förståelsen av idrotten som ett samhällsfenomen,
 • reflektera systematiskt över idrottens roll vad gäller reproduktionen av olika samhälleliga maktrelationer.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 7, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3D8U
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88