Kurs SO1038

Sociologi II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig bredare och delvis fördjupade kunskaper om och förståelse för begrepp, teorier och metoder i sociologi, samt för hur dessa sammanhänger med varandra och kan användas för att förstå det moderna samhället. Under kursen ska den studerande även utveckla sina färdigheter i att analysera olika samhällsfenomen, samt sin förmåga att tillämpa vetenskapliga begrepp och teorier för att förstå hur olika fenomen på individ-, grupp- och samhällsnivå uppstår och samverkar med varandra.

Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Sociologi I, minst 22,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AB9
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet