Kurs SK1063

Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 18, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom det statsvetenskapliga området;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom statsvetenskap;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.
Startar och slutar:
v18, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 45 hp på grundnivå inom Statsvetenskap varav Samhällsvetenskapliga metoder I, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3ADK
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig