Kurs SK1063

Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom det statsvetenskapliga området;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom statsvetenskap;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.