Kurs SA1040

Motiverande samtalsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika yrkesprofession. Grundläggande beteendevetenskapliga teorier ska kunna tillämpas inom det egna yrkesområdet. De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI som förhållningssätt och genomföra motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för teoretiska grunder för motiverande samtal
  • bedöma och redogöra för när motiverande samtal är lämpligt att använda
  • reflektera över det egna förhållningssättet utifrån MI-andan
  • genomföra MI-samtal med klienter/patienter.
Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V2ZJS
Huvudområde: