Kurs SA1040

Motiverande samtalsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika yrkesprofession. Grundläggande beteendevetenskapliga teorier ska kunna tillämpas inom det egna yrkesområdet. De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI som förhållningssätt och genomföra motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för teoretiska grunder för motiverande samtal
  • bedöma och redogöra för när motiverande samtal är lämpligt att använda
  • reflektera över det egna förhållningssättet utifrån MI-andan
  • genomföra MI-samtal med klienter/patienter.