Kurs RY1032

Ryska för nybörjare I och II

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • skriva det ryska alfabetet samt skriva rysk text på dator
  • förstå en rysk talare som talar långsamt och tydligt och som berör bekanta ämnen
  • samtala om vardagliga ting på ryska
  • läsa och skriva enklare texter om vardagliga ämnen på ryska
  • visa grundläggande kunskaper om ryskans ljudsystem samt uttala de ryska språkljuden korrekt
  • tillämpa de grundläggande grammatiska termerna och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • använda delar av språkets basgrammatik korrekt
  • självständigt söka information och använda lämpliga hjälpmedel för detta.