Kurs RV1047

Socialrätt II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursen behandlar rättstillämpning i syfte att förmedla de kunskaper som krävs för att kunna fatta riktiga beslut i konkreta fall med ledning av generella normer.

Skillnad i handlingsutrymme för socialtjänsten mellan tvångsvård och frivillig behandling, dvs Socialtjänsten (SoL) kontra lagstiftning avseende tvångsvård gås igenom.

Vidare behandlas samhällets stödinsatser till personer med t ex ekonomiska problem. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) liksom lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) behandlas utifrån frågor avseende rättstillämpning, bevis och formell handläggning.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS) behandlas genom att jämförelser med socialtjänstlagen görs utifrån förarbeten och rättsfall.

Vidare behandlas översiktligt reglerna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

För samtliga avsnitt lägges särskild vikt vid användning och tillämpning av rättspraxis.

Startar och slutar:
v3, 2022 - v7, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Socialrätt I eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-V3ABS
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig