Kurs RK2035

Mänskliga rättigheter: Individuell specialiseringskurs

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia, Religionsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt hitta vetenskaplig, relevant litteratur om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till problem inom ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter på ett nyanserat sätt
  • reflektera över den egna kunskapsprocessen och därigenom identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.