Kurs RK1063

Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
  • visa förmåga till fördjupad ämnesdidaktisk reflektion utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
  • visa på ett utvecklat tänkande kring hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till etisk reflektion
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.