Kurs PG1060

Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar ett pedagogiskt ledarskap. Detta innebär dels en förmåga till ett pedagogiskt ledarskap kopplat till lokala och nationella styrdokument, dels en förmåga att skapa olika pedagogiska miljöer med fokus på lek och kommunikation.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap om lärares yrkesetiska principer samt aktivt verka i sitt ledarskap för förskolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner
 • visa kunskap om teorier om pedagogiskt ledarskap i ett historiskt, filosofiskt, interkulturellt och yrkesetiskt perspektiv
 • visa förmåga att, i samarbete med verksamma lärare, planera och leda verksamheten i relation till aktuella styrdokument samt diskutera och värdera det egna pedagogiska ledarskapet
 • visa kunskap om pedagogisk dokumentation samt förmåga att observera, dokumentera och analysera förskollärarens betydelse för barns möjlighet till utveckling och lärande i lek och kommunikation
 • visa förmåga att initiera och upprätthålla goda relationer med barn, föräldrar och personal i förskolan
 • visa förmåga att, i samarbete med lärare i förskolans verksamhet, använda språkliga och estetiska uttrycksformer samt digitala verktyg i syfte att skapa förutsättningar för lek och kommunikation, samt visa grundläggande teoretisk insikt om deras pedagogiska betydelse
 • visa insikt om pedagogiskt förhållningssätt i förskollärarrollen i relation till teorier om barns utveckling och lärande med särskilt fokus på lek och kommunikation
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6a/A6a)
Anmälningskod:
HDA-V34GF
Huvudområde: