Kurs PE1080

Att leda det kollegiala lärandet i förskola och skola

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i det kollegiala lärandet som en del av verksamhetens systematiska kvalitetsutvecklingsarbete. Deltagarna ska vidare utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i att leda kollegiala lärprocesser.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa god kunskap om förskolans och skolans uppdrag
  • visa grundläggande kunskaper om förutsättningar och villkor för ett kollegialt lärande
  • leda, planera och genomföra mindre utvecklingsprojekt i syfte att utveckla kollegialt lärande i den egna verksamheten
  • reflektera över den egna ledarrollen i relation till värdegrundsfrågor i förskola/skola.