Kurs PE1080

Att leda det kollegiala lärandet i förskola och skola

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i det kollegiala lärandet som en del av verksamhetens systematiska kvalitetsutvecklingsarbete. Deltagarna ska vidare utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i att leda kollegiala lärprocesser.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa god kunskap om förskolans och skolans uppdrag
  • visa grundläggande kunskaper om förutsättningar och villkor för ett kollegialt lärande
  • leda, planera och genomföra mindre utvecklingsprojekt i syfte att utveckla kollegialt lärande i den egna verksamheten
  • reflektera över den egna ledarrollen i relation till värdegrundsfrågor i förskola/skola.

Extra information:

Kursen innehåller 6 obligatoriska fysiska träffar under studietiden.

Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Hedemora
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-V3EM6
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Eva-Lena Embretsen