Kurs PA1050

Redovisning för personalvetare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande redovisningsspråk som är väsentligt för området företagsekonomi och kunna tillämpa det inom HR-området.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda affärssystem och hantera praktiskt bokföringsarbete inklusive lönehantering (2)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (3).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • övergripande reflektera och diskutera redovisningens roll i samhället och specifikt för personalarbetet (4).