Kurs PA1047

Ledarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

I kursen behandlas grundläggande begrepp, teorier och modeller om ledarskap utifrån ett historiskt, framtida och internationellt perspektiv. Betydelsen av ledarskapets psykologi berörs och tillämpas. Specifikt berörs kommunikativa aspekter i ledarskap, samt mångfald.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33FN
Huvudområde: