Kurs NV1037

Teknik för grundlärare årskurs 1-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 23, 2021

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
  • redogöra för grundläggande kunskaper i teknik passande för undervisning i årskurs 1-6
  • visa på centrala samband mellan teknik, människa, samhälle och natur i aktuella och historiska sammanhang
  • genomföra och diskutera tekniska konstruktioner, undersökningar samt datalogiskt tänkande och programmering
  • visa kunskaper om barns lärande, intressen och begreppsbildning i teknik
  • planera undervisning i teknik utifrån aktuella styrdokument
  • visa kunskaper om bedömning och betygsättning samt kunna använda formativ och summativ bedömning för att utveckla elevers lärande i teknik.
Startar och slutar:
v23, 2021 - v33, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H383N
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig