Kurs MT1074

Maskinelement

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kännedom om och förmåga till analys av de viktigaste maskinelementen som används i mekaniska konstruktioner.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa en grundläggande förståelse av funktionen för vanligt förekommande maskinelement
  • genomföra analys och dimensionering av maskinelement
  • välja och dimensionera maskinelement för att säkerställa en produktfunktion