Kurs MT1074

Maskinelement

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kännedom om och förmåga till analys av de viktigaste maskinelementen som används i mekaniska konstruktioner.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa en grundläggande förståelse av funktionen för vanligt förekommande maskinelement
  • genomföra analys och dimensionering av maskinelement
  • välja och dimensionera maskinelement för att säkerställa en produktfunktion
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Mekanik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EJ
Huvudområde: