Kurs MT1069

Praktisk verkstadsteknik

3 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 39, 2019

Målet med kursen är att studenten skall få praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på egen hand kunna arbeta med normalt förekommande utrustning och maskiner i verkstadsmiljö. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och förhålla sig till risker med verkstadsarbete
  • Arbeta praktiskt med normalt förekommande verkstadsmaskiner på ett säkert sätt
  • Visa förståelse för begräsningar och möjligheter med olika tillverkningsmaskiner
Startar och slutar:
v39, 2019 - v46, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 20 hp från ett ingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna
Anmälningskod:
HDA-H34FT
Huvudområde:

Start vecka 4, 2020

Målet med kursen är att studenten skall få praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på egen hand kunna arbeta med normalt förekommande utrustning och maskiner i verkstadsmiljö. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och förhålla sig till risker med verkstadsarbete
  • Arbeta praktiskt med normalt förekommande verkstadsmaskiner på ett säkert sätt
  • Visa förståelse för begräsningar och möjligheter med olika tillverkningsmaskiner
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 20 hp från ett ingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna
Anmälningskod:
HDA-V356Q
Huvudområde: