Kurs MT1069

Praktisk verkstadsteknik

3 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten skall få praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på egen hand kunna arbeta med normalt förekommande utrustning och maskiner i verkstadsmiljö. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och förhålla sig till risker med verkstadsarbete
  • Arbeta praktiskt med normalt förekommande verkstadsmaskiner på ett säkert sätt
  • Visa förståelse för begräsningar och möjligheter med olika tillverkningsmaskiner