Kurs MT1051

3D CAD Grundläggande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna i solidmodellering i ett modernt CAD program så att detta datorstöd kan användas vid konstruktionsarbete. Studenten skall:

  • behärska grunderna för solidmodellering.
  • kunna skapa sammanställningsritningar
  • kunna skapa sprängskisser.
  • kunna utföra tillverkningsritningar.