Kurs MP4004

Examensarbete för magisterexamen i materialteknik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom huvudområdet materialteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • självständigt planera och utföra ett projekt på ett vetenskapligt sätt
  • dokumentera ett projekt i en systematiskt uppbyggd rapport
  • visa kunskap och förståelse inom materialteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • presentera och försvara eget arbete samt opponera på andras arbete muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp i materialteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3JTN
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Jayaraj Jayamani