Kurs MÖ4004

Termisk solkraft

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera inverkan av olika design- och driftparametrar för koncentrerande solfångare och övriga komponenter i ett komplett system, inkl. värmelager
  • beskriva, analysera och jämföra olika tekniker för solvärmedriven kraftgenerering samt beräkna elproduktionen med hjälp av matematiska modeller
  • redogöra för det aktuella läget för solvärmedriven kraftgenerering samt analysera inverkan av olika faktorer på den ekonomiska lönsamheten för solkraft.