Kurs MÖ4004

Termisk solkraft

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 41, 2019

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera inverkan av olika design- och driftparametrar för koncentrerande solfångare och övriga komponenter i ett komplett system, inkl. värmelager
  • beskriva, analysera och jämföra olika tekniker för solvärmedriven kraftgenerering samt beräkna elproduktionen med hjälp av matematiska modeller
  • redogöra för det aktuella läget för solvärmedriven kraftgenerering samt analysera inverkan av olika faktorer på den ekonomiska lönsamheten för solkraft.
Startar och slutar:
v41, 2019 - v46, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.
Anmälningskod:
HDA-H334M
Huvudområde: