Kurs LP2012

Musikproduktion, fördjupningskurs

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en teoretiskt anknuten produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • självständigt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad ljud-/musikproduktion för en definierad målgrupp
  • genomföra ljudproduktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt värdera intryck av sambandet mellan ljudproduktionsutbildning och yrkesmässig ljud- och/eller musikproduktion.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V377A
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig