Kurs LP2012

Musikproduktion, fördjupningskurs

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en teoretiskt anknuten produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • självständigt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad ljud-/musikproduktion för en definierad målgrupp
  • genomföra ljudproduktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt värdera intryck av sambandet mellan ljudproduktionsutbildning och yrkesmässig ljud- och/eller musikproduktion.