Kurs LP1061

Radioproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande tekniska verktyg för ljudproduktion
  • planera, genomföra och utvärdera radioproduktioner
  • på ett välstrukturerat sätt muntligt, skriftligt och i genomförande redogöra för både tekniska och innehållsliga sidor inom radioproduktion.