Kurs LP1061

Radioproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande tekniska verktyg för ljudproduktion
  • planera, genomföra och utvärdera radioproduktioner
  • på ett välstrukturerat sätt muntligt, skriftligt och i genomförande redogöra för både tekniska och innehållsliga sidor inom radioproduktion.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v40, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32E3
Huvudområde: