Kurs KT0001

Högskoleförberedande kurs

5 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om vetenskapligt arbetssätt inom naturvetenskap och teknik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra en avgränsad undersökning
 • välja metod för insamling av data
 • samla in, analysera och bearbeta data
 • skriva en rapport enligt riktlinjer för naturvetenskaplig/teknisk rapportskrivning
 • muntligt redovisa resultatet av undersökningen
 • använda modern teknik som ett verktyg för att söka information, samt för kommunikation och lärande
 • reflektera över vetenskapligt arbetssätt i relation till eget arbete

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik C.
  Eller: Matematik 3b / 3c
  (Områdesbehörighet 12/A12)
Anmälningskod:
HDA-V342G