Kurs KT0001

Högskoleförberedande kurs

5 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om vetenskapligt arbetssätt inom naturvetenskap och teknik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra en avgränsad undersökning
  • välja metod för insamling av data
  • samla in, analysera och bearbeta data
  • skriva en rapport enligt riktlinjer för naturvetenskaplig/teknisk rapportskrivning
  • muntligt redovisa resultatet av undersökningen
  • använda modern teknik som ett verktyg för att söka information, samt för kommunikation och lärande
  • reflektera över vetenskapligt arbetssätt i relation till eget arbete

Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Biologi 2, Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2, Kemi 2
Anmälningskod:
HDA-V3AVJ
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig