Kurs KI2006

Kinesisk traditionell filosofi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de viktigaste aspekterna av traditionell kinesisk filosofi: metafysik, politik, juridisk teori, livsfilosofi
  • sammanfatta olika skolor inom traditionell kinesisk filosofi som konfucianism, taoism, buddhism, logicism, legalism, osv.
  • läsa och visa förståelse för enkel klassisk kinesiska
  • problematisera sitt eget tänkande i relation till traditionell kinesisk filosofi