Kurs KI2004

Kinesiskt affärsliv och kinesisk marknad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa detaljerad förståelse av kinesiskt affärsliv och den kinesiska marknaden och även kunna tillämpa denna kunskap
  • läsa och diskutera kinesiska texter som rör kinesiskt affärsliv
  • uttrycka sina egna åsikter på kinesiska i form av diskussioner och presentationer
  • skriva korta texter på kinesiska inom områdena kinesiskt affärsliv och den kinesiska marknaden.