Kurs KI1051

Kinesiska: grundläggande språkfärdighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om kinesisk fonetik och färdighet i kinesiskt uttal
  • förklara kinesiska tecken på ett grundläggande sätt, vilket innebär tecknens olika streck och ordning
  • använda omkring 600 vanliga kinesiska skrivtecken och behärska omkring 800 vanliga kinesiska teckenkombinationer
  • läsa och förstå förenklade texter och konversationer som behandlar vardagliga ämnen och situationer med hjälp av ordbok
  • visa grundläggande kunskaper om dagens Kina samt kinesisk kultur.