Kurs KI1040

Kinesiska: grundläggande övningar I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • läsa och använda omkring 600 vanliga kinesiska skrivtecken
  • behärska omkring 800 vanliga kinesiska ord (teckenkombinationer)
  • uttrycka enklare idéer genom att använda skriven och talad kinesiska
  • använda kinesiska i enkla konversationer om vardagslivet och studierna.