Kurs JP2014

Japanska IV: Kulturantropologi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om olika antropologiska forskningsmetoder
  • tillämpa olika antropologiska metoder i studier relaterade till Japan, och därvid ta hjälp av det japanska språket (såsom vid observationer, enkäter och intervjuer.)
  • formulera en fungerande forskningsfråga och utforma ett genomförbart forskningsprojekt för att besvara denna
  • diskutera etiska frågor i relation till antropologisk forskning
  • analysera kvantitativa data med datorbaserade verktyg
  • kritiskt utvärdera sin egen och andra studenters forskning.