Kurs JP2014

Japanska IV: Kulturantropologi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Antropologi är studiet av människan, och dess delområden (t.ex. social/kulturantropologi, språklig antropologi, fysisk antropologi och arkeologi) täcker olika aspekter av det som gör oss till människor. I den här kursen får studenterna bekanta sig med olika metoder och teorier som används inom detta område, och få möjlighet att reflektera över hur dessa kan användas för att studera den japanska kulturen och samhället.
På seminarierna diskuteras bland annat relationen mellan teori och metod, att definiera forskningsbara frågor, forskningsetik, deltagande observation, sensorisk etnografi, att skriva fieldnotes, intervjuteknik (ostrukturerad, semi-strukturerad, strukturerad), transkription, provtagning, att designa enkäter, kodning och analys av data, kriterier för utvärdering av forskningsprojekt, peer review-processer, interpersonella relationer med informanter, och andra metodologiska frågor som muntliga historier, livshistorier, inventeringar, fokusgruppintervjuer och arkivforskning.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • Japanska III: Språkfärdighet, 15 hp, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 hp, Japanska III: Att läsa manga, 7,5 hp, och Nutida Japan: Kultur och samhälle, 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JSM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
16 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mariya Aida Niendorf