Kurs JP1042

Japanska I: Språkfärdighet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på japanska kunna:

  • kommunicera med ett basordförråd och uttrycka tankar och åsikter om välkända ämnen
  • använda kommunikativa strategier för att interagera med andra talare i enklare samtal
  • tillämpa skillnaden mellan en normal artighetsnivå och informellt språk i tal och skrift
  • uttrycka sig på ett för situationen passande sätt
  • använda de vanligaste informella böjningsformerna av kopulan, verb och adjektiv
  • använda ett antal grundläggande hjälpverb och ändelser
  • kombinera meningar med hjälp av de vanligaste konjunktionerna
  • skriva och läsa texter som innehåller de mest grundläggande ideografiska kanji-tecknen.