Kurs JP1040

Japanska III: Språkfärdighet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska de studerande på modern japanska kunna:

  • med viss lätthet läsa texter i vilka grammatik, vokabulär och kanji på medelsvår nivå används, och återberätta deras innehåll
  • föra ett vanligt samtal på japanska, och därvid använda uttryck på en nivå nödvändig för vardaglig kommunikation om välkända ämnen
  • ge kortare förberedda presentationer om välkända ämnen
  • uttrycka sina åsikter om sådana ämnen och diskutera andras åsikter
  • organisera och leda mindre studieprojekt
  • analysera de grammatiska strukturerna i medelsvåra texter och använda sig av dessa i egna texter
  • beskriva några vanliga aspekter av det samtida japanska samhället och vardagskulturen.